Jaarverslag 2016

Kerngegevens

Zwolle

G-27*)

jan'16

jan'17

in %

in %

Sociale structuur

0 t/m 14 jaar

23.090

22.969

18

16

15 t/m 34 jaar

34.291

34.478

28

28

35 t/m 64 jaar

49.145

49.312

39

40

65 jaar e.o.

18.367

18.780

15

16

totaal

124.893

125.539

100

100

autochtonen

104.771

104.887

84

75

allochtonen

20.122

20.652

16

25

totaal

124.893

125.539

100

100

alleenstaand

18.751

19.089

36

44

1-ouderhuishouden

3.295

3.495

6

7

2 phh. zonder kinderen

15.293

15.481

28

26

overige huishoudens met kinderen

15.098

14.999

28

22

overige huishoudens zonder kinderen

1.397

1.321

2

1

totaal

53.834

54.385

100

100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

9,9

12,5

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) arbeidsongeschikt (WIA/WAO/WAZ/Wajong)

7,3

7,6

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (WWB)

4,3

5,3

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

62,0

58,0

Fysieke structuur

oppervlakte (ha)

11.936

11.936

woonruimten

55.770

56.368

% huurwoningen

47

49

% koopwoningen

53

51

Economische structuur

aantal bedrijfsvestigingen (april 2016)

8.782

aantal banen (april 2016)

92.135

netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen)

69

64

% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking

10,0

12,0

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

566

v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2015)

764.500

Kwaliteit van bestuur

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014

58,2

48,9

*) tot de G-27-gemeenten behoren:

Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle