Jaarverslag 2016

Samenvatting

De hoofddoelstelling van het grondbeleid blijft onveranderd: grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De missie is om direct en indirect met inzet van financiële en juridische instrumenten bij te dragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle. En daarmee een bijdrage te leveren aan een (combinatie van) maatschappelijke en financiële meerwaarde. Wij streven daarbij naar een zogenaamd situationeel grondbeleid. Dat wil zeggen afhankelijk van de concrete situatie bepalen we onze werkwijze en rolneming.

Het programma 17A legt de koppeling met de verplichte paragraaf 6 Grondbeleid. In deze verplichte paragraaf wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen omtrent gronden van het afgelopen jaar.