Jaarverslag 2016

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de (verdere) professionalisering van het gemeentelijk vastgoedmanagement. Met de oplevering van de Meerjaren Prognose Gebouwen bij de Programmabegroting 2016-2019 is een laatste bouwsteen onder een professioneel gemeentelijk vastgoedmanagement gerealiseerd. Dit neemt niet weg dat we continu de prestaties van ons vastgoed blijven monitoren en optimaliseren en daar waar noodzakelijk het management van onze portefeuille doorontwikkelen. In dit kader zijn belangrijke speerpunten: oplossing van de resterende leegstand binnen ons vastgoedbezit, de verdere afbouw van het niet-kernbezit en het verduurzamen van ons eigendom.