Jaarverslag 2016

Samenvatting

In september 2015 hebben we met de raad de nieuwe visie op dienstverlening – “gastvrij en op maat” – besproken . In deze visie kiezen we voor twee strategische doelen :

  1. De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
  2. De gemeente Zwolle is in 2020 volledig gedigitaliseerd in haar dienstverlening.

In 2016 hebben we verder gewerkt aan de implementatie van deze visie. Veel nadruk heeft daarbij gelegen op het in de organisatie uitdragen van de visie, ambities en doelen. Een belangrijke verbinding is gelegd met de omgevingsvisie en de omgevingswet. Ook op het gebied van digitale dienstverlening hebben we weer stappen gezet. Inmiddels loopt 76% van al onze contacten via digitale kanalen (over 2014 was dit 60%). Hier moet de komende jaren nog veel gebeuren. Bij al deze ontwikkelingen hebben we de basis van de dienstverlening goed op orde gehouden. De klanttevredenheid over dienstverleningskanaal balie was 8,4, voor kanaal e-mail was dit 6,5 en voor het digitale kanaal was dit 7,3.