Jaarverslag 2016

Samenvatting

In de openbare ruimte, die voor iedereen toegankelijk is, speelt zich een groot deel van het publieke leven af. Die openbare ruimte heeft invloed op tal van andere zaken zoals, de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, economische aantrekkelijkheid, waarde vastgoed, klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en gastvrije stad.

In 2016 hebben we gewerkt vanuit de eind 2015 vastgestelde nieuwe visie op het Beheer van de Openbare Ruimte. Deze visie houdt meer dan voorheen rekening met de veranderingen in de maatschappij. We beheren met als doel een openbare ruimte die mensen graag gebruiken, een openbare ruimte die plant en dier de ruimte geeft, een openbare ruimte die het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt en een openbare ruimte die kostenbewust wordt onderhouden.
Daarbij hanteren we drie nieuwe uitgangspunten, beheren doen we 'toekomstbestendig', 'samen' en 'op maat'.

Dit heeft in 2016 tot mooie resultaten geleid. Zoals meer LED verlichting, een nieuw GGP (gemeentelijk grondstoffenplan), GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en uitvoering van integrale projecten via het MJOP (MeerJarenOpgavePlan).