Jaarverslag 2016

Samenvatting

De veiligheidssituatie heeft zich in 2016 positief ontwikkeld. De criminaliteit daalde en mensen voelen zich veiliger. Ondanks de stijging van het aantal overlastmeldingen, ervaren inwoners minder overlast. In 2016 is er gewerkt aan de thema’s uit de veiligheidsvisie. Daarnaast was er inzet voor het bijzondere evenement Koningsdag en droegen we bij aan de nieuwe opzet van het team Bevolkingszorg voor de rampbestrijding en crisisorganisatie.