Jaarverslag 2016

Nr. Voorzieningen

Stand per

Toevoeging

Vrijval

Aanwen-

Stand per

1-1-2016

dingen

31-12-2016

A. Voorzieningen als passivaposten:

A70 Bijdrage voormalig personeel

98.976

434.908

98.976

434.908

A71 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen concern

218.080

7.758

98.388

127.450

C70 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen cs

20.477

716

21.193

C73 Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers

1.360.346

504.563

43.324

25.554

1.796.031

E01 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen ec

346.080

116.800

28.912

200.368

E02 Voorziening Afval

3.346.094

-852.323

4.198.417

E03 Voorziening Riolering

3.804.292

57.648

3.861.940

R01 Asbestsanering Zeven Alleetjes

900.000

900.000

0

R01 Rechtspositie raadsleden

151.460

151.460

Totaal voorzieningen als passivaposten

10.245.805

1.005.593

160.124

299.507

10.791.767

B. Voorzieningen in mindering op de activa:

C72 Voorz.vordering op verkoop venn.

273.478

273.478

0

O90 Algemene voorziening Vastgoed

30.033.004

196.216

13.909.297

16.319.923

O91 WRZV

353.974

353.974

P90 Voorziening dubieuze debiteuren

326.064

507.869

579.381

254.552

S90 Risico oninbaar schuldhulpverlening

75.427

8.364

2.202

81.589

S91 Risico oninbaar bijstandsleningen

424.810

118.825

150.094

393.541

S92 Risico oninbaar bijstandsvorderingen

7.516.140

1.375.838

48.492

1.320.640

7.522.846

Totaal voorzieningen in mindering op de activa

39.002.897

2.207.112

14.231.267

2.052.317

24.926.425

Totaal voorzieningen

49.248.702

3.212.705

14.391.391

2.351.824

35.718.192

Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het bijlagenboek met de toelichting per voorziening.