Jaarverslag 2016

Samenvatting

Het belangrijkste doel binnen het begrotingsprogramma Inkomen is om inwoners met onvoldoende inkomen of problematische schulden te ondersteunen, zodat ze zo snel mogelijk en zoveel mogelijk weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en hun schulden beheersbaar of zelfs opgelost worden. We bieden een vangnet voor wie dat nodig heeft en zorgen dat het vangnet gebruikt wordt door wie er recht op heeft.