Jaarverslag 2016

Samenvatting

Het belangrijkste doel van het beleid binnen het begrotingsprogramma samenleving is dat alle inwoners zo veel mogelijk in staat zijn op eigen kracht of met hulp van hun eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam is. Waar het kan, willen we hulpvragen voor zijn. Dit doen we door meer aandacht te besteden aan preventie.