Jaarverslag 2016

Samenvatting

Naast de doorontwikkeling in het sociaal domein zal in 2016 vooral ook het fysieke domein aandacht vragen van de raad. Met name door de komst van de nieuwe Omgevingswet en alles wat daar mee samenhangt.
Ook het verder vorm geven aan het Raadsplein, de rol en de invloed van de burger in relatie tot de toekomstige rol van de raad zijn belangrijke aspecten voor 2016.