Jaarverslag 2016

Samenvatting

Kunst en cultuur hebben allereerst een waarde in zichzelf: geraakt worden door een mooie voorstelling of expositie, plezier beleven aan het samen of alleen muziek maken, zingen of toneelspelen en creatieve oplossingen voor innovaties van producten. Kunst, cultuur en creativiteit vertegenwoordigen een belangrijke waarde binnen de samenleving. Zowel Zwolse inwoners als professionals doen aan cultuur vanuit passie, met een droom of gewoon omdat het fijn is om van te genieten. Kunst en cultuur dragen ook bij aan de sociale stad (met participatie en cultuureducatie), een ondernemende stad (via cultureel ondernemerschap en een creatieve sector), een toekomstbestendige stad (via ruimtelijke ontwikkelingen en een bijzonder architectuurklimaat) en natuurlijk ook aan een levendig Zwolle met een cultuurhistorische binnenstad van formaat en bruisende festivals.
In 2016 is de cultuurnota 2016-2020 vastgesteld. Samen met de inwoners en instellingen uit Zwolle willen we een cultureel klimaat scheppen dat ruimte biedt voor initiatieven, dat bruist, vernieuwend is en soms zelfs schuurt, dat creativiteit stimuleert, discussie oproept, kortom: kleur geeft aan de stad en waarmee we ons regionaal en landelijk kunnen profileren.