Jaarverslag 2016

Samenvatting

Het belangrijkste doel van het begrotingsprogramma opvang en bescherming is het bieden van opvang en bescherming aan die inwoners in Zwolle en de regio die hiervan afhankelijk zijn met als doel om de zelfredzaamheid van deze inwoners te herstellen en hen zo snel mogelijk weer te laten participeren in de samenleving.