Jaarverslag 2016

Samenvatting

Het programma economie richt zich op het creëren en behouden van werkgelegenheid. Daarvoor is het nodig dat (startende) bedrijven Zwolle ervaren als een aantrekkelijke vestigingslocatie, de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt optimaal is en consumenten hun bestedingen in Zwolle doen. Met de activiteiten in het programma economie wordt nauw aangesloten op de behoeften van het bedrijfsleven (accountmanagement).