Jaarverslag 2016

Onderwerp

Begrotingswijziging Raadsbesluiten / B&W besluiten

Bedrag

Beschikbaar voor onvoorziene uitgaven 2016

1. opgenomen in oorspronkelijke begroting

500.000

Via begrotingswijziging toebedeeld aan programma's:

herbenoeming accountant

Rb. 23-11-2015

-32.426

cofinanciering boekenonderzoek toetreding Deventer tot GR HCO

B&W 15-12-2015

-4.840

WRZV Haalbaarheidsonderzoek WRZV-hallen

B&W 12-7-2016

-50.000

cultuurprijs 2016

B&W 13-9-2016

-5.000

geluidsoverlast rotonde Kranenburgweg

B&W 15-11-2016

-23.000

Restant posten onvoorzien

384.734

Niet via begrotingswijziging verwerkt, maar wel beslag op onvoorzien: