Jaarverslag 2016

Samenvatting

De samenleving is zich meer en meer bewust van het belang van sporten en bewegen in het kader van bijvoorbeeld een gezonde leefstijl en participatie. Daarnaast staat de traditionele verenigingsstructuur onder druk door toenemend consumentisme en de bezuinigingen op de gemeentebegroting. Het Actieplan Sport en bewegen dat in september 2016 is vastgesteld, speelt in op deze ontwikkelingen en biedt een dynamisch en flexibel beleidskader met als belangrijkste doelen het behoud van vitale inwoners en vitale sportverenigingen.

De bezuinigingen en het Actieplan Sport en bewegen hebben er toe geleid dat de sport in Zwolle nog meer in beweging is dan voorheen. Een groot aantal verenigingen is gaan (zoeken naar mogelijkheden tot) samenwerken en ontplooien ideeën en initiatieven voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten om verdienvermogen te genereren of de maatschappelijke functie te vergroten. De verenigingen kunnen daarbij rekenen op ondersteuning van SportService Zwolle. De implementatie van het Actieplan sport en bewegen zal in 2017 voortgezet worden teneinde de Zwolse sport vitaal te houden.

Tenslotte hebben ook in 2016 de nationale en internationale topsportprestaties van Zwolse sporters en sportteams en de Zwolse sportevenementen Zwolle wederom op de kaart gezet .