Jaarverslag 2016

Doelen

Verminderen leegstand binnen portefeuille

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verminderen leegstand binnen portefeuille

Streefdoel/indicator

Ontwikkeling integrale aanpak verduurzaming vastgoedportefeuille

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

De leegstand binnen gemeentelijke vastgoedportefeuille bedraagt circa 10%.

De leegstand binnen gemeentelijke vastgoedportefeuille terug brengen naar circa 5%.

De leegstand binnen gemeentelijke vastgoedportefeuille is teruggebracht naar circa 4%.

Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Streefdoel/indicator

Vastgesteld MPG 2015-2016

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Geen MPG beschikbaar

Een geïmplementeerde MPG.

De MPG is geïmplementeerd en levert strategische informatie.

Relaties met andere programma’s

Programma 17A (Meerjaren Prognose Vastgoed).

Afbouwen gemeentelijk vastgoedbezit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Afbouwen gemeentelijk vastgoedbezit

Streefdoel/indicator

Verkoop 10 gebouwen in 2016

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Er is een splitsing aangebracht binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille: kernportefeuille en niet-kernportefeuille. Het streven is gedurende de periode 2014-2017 circa 35 gebouwen behorende tot de niet-kernportefeuille te verkopen.

Verkopen van vastgoedportefeuille van 10 gebouwen in 2016.

Vastgoedportefeuille van 10 gebouwen is onder voorbehoud verkocht. De vermoedelijke levering is 3e kwartaal 2017

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedbezit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedbezit

Streefdoel/indicator

Afgerond

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Verduurzaming wordt in de huidige situatie ad hoc opgepakt. Er is op basis van vooronderzoek in 2013 een plan van aanpak ontwikkeld voor een vervolgproces. Uiteindelijk doel is een ingebedde aanpak van verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Start onderzoek naar mogelijkheden verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Deelname aan provinciaal traject P-ESCO.
Er zijn op dit onderdeel nog geen resultaten geboekt als gevolg van beperkte deelname en een vertraagde inrichting van de benodigde structuur. Wij blijven actief onze bijdrage leveren aan het opzetten van dit P-ESCO traject.

In een parallel spoor zijn wij bezig met de verduurzaming d.m.v. een traject in eigen beheer. Onderzoeken en raming t.b.v. opstellen businesscases zijn begin 2017 afgerond. Momenteel wordt een raadvoorstel voorbereid voor de verkrijging van de benodigde middelen.