Jaarverslag 2016

Doelen

Doelmatige en wendbare ondersteuning van het primaire proces

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beoogd effect is een doelmatige en wendbare ondersteuning die dienstbaar is aan de uitvoering van het primaire proces

Streefdoel/indicator

Stabiele verhouding tussen indirecte en directe kosten

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Peildatum 01-01-2016

Directe loonkosten/overhead 1,27

1,27

1,27

Indirecte kosten / omzet 7,5%

7,5%

7,0%

Nadelig saldo indrirecte kosten 29,7 mln

29,7 mln.

32,9

Formatie indirect / totaal 30,77

30,77

33% (284/852)

Streefdoel/indicator

Huisvesting werkplek per fte+0,7. Dit leidt onder randvoorwaaden tot plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Peildatum 31-12-2014

Feitelijk aantal werkplekken per fte 1.21

Flexfactor 0,75

0,84 (fte excl. tijdelijken)

Streefdoel/indicator

ICT continuiteit, kwaliteit en ontwikkeling

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Peildatum 31-12-2014

Aantal applicaties 264

264

290

Aantal meldingen per fte 11,8

10

24,3

Peildatum 01-01-2016

ICT kosten per fte 9.725

9.725

10.685

Streefdoel/indicator

Meer ruimte voor de professional vraagt een faciliterende infrastructuur.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Peildatum 31-12-2014

Interne mobiliteit 3,8%

5.0%

3,4%

Uitstroom 6,0%

5.0%

5,7%

Instroom 7,9%

10%

5,4%

Vergrijzing (leeftijd 55>) 28%

30%

29,7%

Verjonging (leeftijd -35) 11%

15%

9,2%

Vrouwelijke managers 35%

35%

45%

Ziekteverzuim 4,0%

4,0%

4,25%

Streefdoel/indicator

Betaalstelling facturen vanaf ontvangstdatum.

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Peildatum 31-12-2014

% Betaald vanaf ontvangst 85%

90%

87%

% Betaald vanaf factuur 79%

85%

81%

Blauwwit en duurzaam inkopen zijn speerpunten tezamen met het realiseren van een sociaal return on investment (SROI)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Inkoop: conform inkoopbeleid raad Zwolle.

Streefdoel/indicator

Conform het inkoop en aanbestedingsbeleid zijn blauwwit en duurzaam inkopen speerpunten, tezamen met het realiseren van een sociaal return on investment (SROI)

Nulsituatie

Norm van 2016

Wat is in 2016 gerealiseerd

Peildatum 31-12-2014

Blauwwit 37%

40%

33%

SROI 22%

40%

12%

Duurzaam 57%

100%

60%